Innerlijk Kind

Als volwassene zijn we soms vergeten, dat ook het kind in ons nog steeds aanwezig is; dit kind met al zijn ervaringen en belevenissen, ons Innerlijk Kind. Bij iedere leeftijdsfase horen bepaalde ontwikkelingsvaardigheden. Ieder kind heeft behoefte aan liefde, warmte, veiligheid, koestering en meer. Als je omgeving niet kon voldoen aan deze basisbehoeftes, kan het zijn, dat je hebt leren overleven met minder effectieve manieren van reageren en zolang je geen andere mogelijkheid hebt, kan het zijn, dat je als volwassene zulk ineffectief gedrag blijft voortzetten. In die periode wisten we nog niet om te gaan met onvoldoende invulling van deze basisbehoeftes, afwijzing of eenzaamheid, dus hebben we ons zelf in bescherming genomen door ons van dit kwetsbare kind los te koppelen.

Heling vindt plaats, als de liefdevolle volwassene de gevoelens van het Innerlijk Kind erkent. Als hij of zij beschikt over de moed om naar binnen te kijken, zichzelf onder ogen te zien en zichzelf te kennen. Dit is de positieve innerlijke volwassene, het deel van onszelf dat oude wonden uit de kindertijd kan helen en onjuiste overtuigingen kan vervangen door de waarheid. Door contact te maken met je Innerlijk Kind; gevoelens waar te nemen en te begrijpen waar ze vandaan komen  kun je helpen de pijn te helen.

Innerlijk Kind werk biedt derhalve een mogelijke oplossing om ineffectief gedrag en belemmerende overtuigingen om te buigen.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.