Consult

Werkwijze:

Begeleiding tijdens het bewustwordings- en veranderingsproces bestaat uit coaching waarbij ik verschillende therapietechnieken combineer. Meer uitleg daarover kun je bij de diverse methodes vinden. Ik ben er om een stukje met je op te lopen, voor een moment, dat je denkt, dat zou anders moeten kunnen, maar ik weet even niet hoe. Ik houd de spiegel voor je vast om er samen met jou in te kijken, waarbij zichtbaar wordt, wat jij eigenlijk laat zien.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur is bedoeld om uit te vinden, of we iets voor elkaar kunnen betekenen. 
Als we besluiten, dat het zinvol kan zijn verder samen te werken, volgt een informatief gesprek, om helder te krijgen welke thema's er spelen en welke aspecten op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau van invloed zijn geweest op je leven tot nu toe. Afhankelijk van je beoogde doel, wens en mogelijkheden, stel ik die vorm van begeleiding of ondersteuning voor, die bij voorkeur geschikt is om tot inzicht en groei te komen. Vervolgens stellen we een 'informed consent' (overeenkomst) op, welke voor ons beide van belang is, om de wederzijdse verwachtingen en afspraken op schrift te stellen.

Let wel, ook een eenmalig gesprek kan al voldoende zijn. Alles hangt af van wat je doelstelling is, hoe je reageert, hoeveel verandering je kunt verdragen en hoe lang je het vast kunt houden. Het vraagt tijd veranderingen te integreren. Het is de bedoeling, dat ik je iets aanreik en wat jij daarmee doet is bepalend. "Een vonk kan een vuur ontsteken".

Ik ben vijf jaren aangesloten geweest bij de Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde en beƫindig dat ingaande januari 2014.

Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Consult kosten zijn 70 euro per uur inclusief BTW en vallen onder alternatieve geneeswijze. Het is afhankelijk van je verzekeraar en welke polis je hebt, of een consult voor vergoeding in aanmerking komt; het is raadzaam om hierover met je eigen zorgverzekeraar contact op te nemen.


Afspraak maken? Neem dan nu vrijblijvend contact met mij op.